0
oktobar 25, 2015 Postavio/la Milan Pajic u Vesti

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DELO

ULUPUDS Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije Terazije 26/II, 11000 Beograd tel: 2688-721, e-mail: ulupuds@beotel.net , admin@ulupuds.or g.rs , http://www.ulupuds.org.rs 30. IX 2015. godine

Skupština Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije održana je u nedelju, 27. septembra 2015. godine sa početkom u 12.00 sati u Svečanoj sali u zgradi Gradske opštine Stari grad, Makedonska br. 42, Beograd. Skupštinu je uspešno vodio predsednik Udruženja mr Vladimir Lovrić, arhitekta. Između ostalih tačaka dnevnog reda, usvojeni su Pravilnik o prijemu u članstvo ULUPUDS-a, finansijski izveštaj i izveštaji o radu organa Udruženja u protekle dve godine. Izvršena je verifikacija novih članova ULUPUDS-a primljenih 2013, 2014. i 2015. godine.

Potpisivana je peticija kojom se od nadležnih gradskih organa, u ime samostalnih umetnika sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda, zahteva otpis svih dugovanja, kako kamata tako i glavnih dugovanja nastalih pripisom kamate, obračunatih od strane opštinskih poreskih uprava, na ime docnje prilikom uplate akontacija za doprinose za PIO i zdravstveno osiguranje samostalnih umetnika, na dan 31.12.2015. godine.

Na Skupštni su izabrani novi članovi organa i tela Udruženja.

Upravni odbor: Bojan Kovačević, Sekcija za teoriju, kritiku i istoriju primenjene umetnosti, Đorđe Alfirević, Arhitektonska sekcija, Lidija Jovanović,TISO, Tatjana Radišić, Sekcija scenografije i kostimografije, Dragan Pavlović, Sekcija umetničke fotografije, Nadežda Đukanović Pantelić, Sekcija za umetnost i dizajn keramike i stakla, Nebojša Savović Nes, Vajarska sekcija, Olivera Štrbac, Slikarsko grafička sekcija, Bogdan Maksimović, Dizajn sekcija.

Umetnički savet: Aleksandra Mokranjac, Arhitektonska sekcija, Evica Milovanov Penezić, TISO, Milica Bajić, Sekcija scenografije i kostimografije, Sonja Žugić, Sekcija umetničke fotografije, Tatjana Zakić, Sekcija za umetnost i dizajn keramike i stakla, Đorđe Arnaut, Vajarska sekcija, Vesna Lakićević Pavićević, Sekcija za teoriju, kritiku i istoriju primenjene umetnosti, David Vartabedijan, Slikarsko grafička sekcija, Anamarija Vartabedijan, Dizajn sekcija.

Nadzorni odbor: Aleksandra Mitrović, Dizajn sekcija, Snežana Skoko, TISO, Aleksandar Despotović, Sekcija umetničke fotografije, Ljiljana Radosavljević, Arhitektonska sekcija, Milana Veinović, Sekcija za teoriju, kritiku i istoriju primenjene umetnosti.

Sud časti: Predrag Končar, Dizajn sekcija, Rajko Karišić, Sekcija umetničke fotografije, Višnja Tintor, Arhitektonska sekcija, Slobodan Ivkov, Sekcija za teoriju, kritiku i istoriju primenjene umetnosti, Mirjana Lehner, Slikarsko grafička sekcija.

Predsednica Umetničkog saveta Vukica Mikača, umetnički fotograf, uručilia je nagrade Udruženja za 2013. i 2014. godinu.

NAGRADE ZA 2013. GODINU

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DELO ULUPUDS –a

MIRJANA LEHNER, slikarsko grafička sekcija, MILENKO JEREMIĆ, sekcija kostimografije i scenografije, VLADIMIR LOVRIĆ, arhitektonska sekcija, KATARINA BOSNIĆ, arhitektonska sekcija

VELIKA NAGRADA SRBIJE ZA PRIMENjENU UMETNOST I DIZAJN

LjUBINKO KOŽUL, za reprezentativnu fotomonografiju FOTOGRAFIJA I TELEVIZIJA

GODIŠNjE NAGRADE ULUPUDS- a

ALEKSANDRA MOKRANjAC, arhitektonska sekcija, DRAGANA STEVANOVIĆ i OLIVER STANKOVIĆ, arhitektonska sekcija, BORJANA ŠUVAKOVIĆ, arhitektonska sekcija, MILENA VUČKOVIĆ, dizajn sekcija, SANjA JOVOVIĆ, dizajn sekcija, SVETLANA MLADENOVIĆ, dizajn sekcija, LIDIJA JOVANOVIĆ, tiso, ZVONKO MARKOVIĆ, tiso, VASILIJE KOVAČEV, tiso, ALEKSANDAR DENIĆ, sekcija scenografije i kostimografije, SVETLANA CVIJANOVIĆ, sekcija scenografije i kostimografije, SVETLANA JOVIČIĆ, sekcija istorije umetnosti, SLOBODAN IVKOV, sekcija istorije umetnosti, ZOJA BOJIĆ, sekcija istorije umetnosti, HANA OVESNI, vajarska sekcija, ŽELjKA MOMIROV, vajarska sekcija, MIHAILO STOŠOVIĆ, vajarska sekcija, IVAN ALBREHT, keramička sekcija, BILjANA RAKIĆ, keramička sekcija, IVANA RACKOV, keramička sekcija, STANKO KOSTIĆ, foto sekcija, GORDANA HAJINOVIĆ, foto sekcija, IVAN GRLIĆ, foto sekcija, ALEKSANDAR BLATNIK, slikarsko grafička sekcija, MILOMIRKA PETROVIĆ ĐOKIĆ, slikarsko grafička sekcija

NAGRADA ZA DOPRINOS I UMETNIČKO ANGAŽOVANjE U ULUPUDS-u

LjILjANA ILIĆ RADOVANOVIĆ, EVICA MILOVANOV PENEZIĆ, IGOR AĆIMOVIĆ, VUKICA MIKAČA, LjUBIŠA TEŠIĆ, LjUBICA JELISAVAC KATIĆ , RANČIĆ LjUBICA

NAGRADA ZA DOPRINOS U RADU UDRUŽENjA

KONSTANTIN T PETROVIĆ, RADA ADžIĆ,  MAJA ŠKALjAC STANOŠEVIĆ, ZORICA ĐERMANOV, DRAGANA KNEŽEVIĆ, SONjA ZULEVIĆ, SNEŽANA MIHAILOV IĆ, ANĐELKA GRČIĆ

NAGRADE ZA 2014. GODINU20151019_114538 (Mobile)

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DELO

1. DR NIKOLA CEKIĆ, dizajn sekcija

2. SVETOZAR PAJIĆ DIJAK, slikarsko grafička sekcija

3. VERA STANARČEVIĆ, vajarska sekcija

4. SLOBODAN MALDINI, arhitektonska sekcija

5. DRAGANA STEVANOVIĆ, arhitektonska sekcija

6. OLIVER STANKOVIĆ, arhitektonska sekcija

VELIKA NAGRADA SRBIJE ZA PRIMENjENU UMETNOST I DIZAJN

MAJA MIRKOVIĆ, za dizajn kostima u filmu NIČIJE DETE

GODIŠNjE NAGRADE ULUPUDS-a

LjUBICA RANČIĆ GLIŠIĆ,dizajn sekcija, SNEŽANA BEKRIĆ,slikarsko grafička sekcija, DAVID VARTABEDIJAN, slikarsko grafička sekcija, BOJAN BIKIĆ, slikarsko grafička sekcija, MAJA GECIĆ, tiso, SNEŽANA PEŠIĆ RANČIĆ, tiso, ZLATKO CVETKOVIĆ, tiso, MILICA BAJIĆ ĐUROV, sekcija scenografije i kostimografije, TATJANA RADIŠIĆ,sekcija scenografije i kostimografije,. JELENA STOKUĆA,sekcija scenografije i kostimografije, VESNA MILOSAVLjEVIĆ, sekcija istorije emetnosti, MIROLjUB MARJANOVIĆ, sekcija istorije emetnosti, BOJAN KOVAČEVIĆ, sekcija istorije umetnosti, MARINA STOJANOVIĆ, vajarska sekcija, NATAŠA VASILIĆ, keramička sekcija, SANjA SREMAC , keramička sekcija, LANA TIKVEŠA, keramička sekcija, SONjA ŽUGIĆ, foto sekcija, BORJANA ŠUVAKOVIĆ, arhitektonska sekcija, PAVLE VASEV, arhitektonska sekcija

NAGRADA ZA DOPRINOS U RADU UDRUŽENjA I UMETNIČKO ANGAŽOVANjE

VESNA MILANOVIĆ

Na sajtu Udruženja www.ulupuds.org.rs, može se pogledati materijal za Skupštinu sa izveštajima, i ostalim podacima.

Za ULUPUDS Konstantin Petrović, ist.um. koordinator Stručne službe ULUPUDS-a

Click to share thisClick to share this