Username:

Password:

Fargot Password? / Help

PREZENTACIJA NOVOG PREPISA MIROSLAVLJEVOG JEVANĐELJA

U okviru ovogodišnje Majske izložbe ULUPUDS-a „U škripcu” na kojoj je učestvovalo preko dve stotine članova, u  galeriji Žad Muzeja primenjene umetnosti, u pratećem programu  posebno je predstavljen rad na prepisu starih srednjevekovnih rukopisa, ispisanih i oslikanih rukom slikara i kaligrafa iz Novog Sada, Svetozara Pajića Dijaka.

ZnaMiro za tekst (Mobile)čaj ovog jedinstvenog poduhvata u savremenom umetničkom stvaralaštvu istaknut  je kratkim uvidom u istorijat i pojedine činjenice o Miroslavljevom jevanđelju čiji je prepis bio izložen očima posetilaca.

Početkom 90-tih godina Svetozar Pajić se posvećuje umetničkom radu, najpre se iskazujući kroz prikaze ambijentalnih motiva Novog Sada, a potom i drugih vojvođanskih gradova. Kroz prikaze stilske arhitekture i karakterističnih detalja, gotovo amblematski ostavlja vizuelnu informaciju o današnjem izgledu urbanih prostora sa sačuvanom arhitekturom prethodnih vekova. Kao priznanje umetnikovom radu na promovisanju ambijentalne kulture svoga grada, nastaje u saradnji sa Skupštinom grada Novog Sada, Umetnička mapa sa 22 autorska motiva.

Iako karakteristična vojvođanska arhitektura nije autentična srpska, već u detaljima ili celini preuzeta, prilagođena, a opet na svoj način posebna, jer srpski narod je, izabravši  da živi na prostoru večno izmedj u istoka i zapada, znao vešto da kombinuje i njihove uticaje, prilagodjavajući ih sebi i unoseći nov život. Svetozara Pajića tako interesovanje za autentično, za poreklo, vodi u obilazak manastira iz čega kao rezultat  nastaje ciklus srpskih manastira oslikanih na pergamentu. Tu počinje i njegovo istraživanje istorijsko-umetničke građe srpskog naroda. Zadivljen lepotom starih srpskih rukopisa  rađa se njegova ideja o prepisu pojedinih dela srpske pismenosti i umetnosti. Svetozar Pajić svoju ideju počinje da pretače u stvaralački rad ponovnim rukopisanjem srednjevekovnih književno-umetničkih dela u maniru starih skriptora – guščijim perom na pergamentu, kaligrafski prenosi zapise i oslikava. Tako nastaju prepisi, prvo  Dušanovog zakonika, potom bogato ukrašenih  stranica Četvorojevandjelja, a kao kruna njegovog stvaralaštva nastaje prepis najstarijeg srpskog iluminiranog rukopisa pisanog ćirilicom - Miroslavljevog jevanđelja.

Sa kakvom pažnjom, predanošću i upornošću, upotrebivši sve  svoje potencijale –slikarsko i kaligrafsko umeće, knjigovezačko majstorstvo, kao i  oštro oko i sigurnu ruku, jer stari majstori su nekada u želji da poprave ili pojačaju slova umeli i da pogreše, svedoči i njegovo često povlačenje u manastire gde je u tišini i miru radio na ovom prepisu punih 7 godina.

Miroslavljevo jevanđelje je rađeno  za humskog kneza Miroslava, brata Stefana Nemanje, o čemu govori zapis na poslednjem listu knjige. Nastalo je 80-tih godina XII veka, najverovatnije u Kotoru, za potrebe crkve Svetog Petra i Pavla, a predstavlja  bogoslužbenu knjigu u kojoj su tekstovi raspoređeni prema čitanjima u toku crkvene godine.

Ispisano je na 360 stranica pergamenta, perom, u dve kolumne crnom bojom, dok je većina naslova istaknuta crvenom bojom. Najverovatnije su ga pisala dva pisara, od kojih je poznato ime jednog – Gligorije, koji je verovatno slikar minijatura, prvi po imenu poznat srpski umetnik.

U srednjem veku književnost i umetnost su blisko povezane, porastom književne delatnosti rasla je i umetnost minijature.  Iz pisarskih radionica širila se uz pisanu reč i umetnost. Tako iz knjiga, minijatura postaje posrednik između raznih tehnika likovne umetnosti. Ornamentalni motivi se tako pretaču iz arhitektonske plastike u minijaturu iz minijature u duborez, zlatarstvo, arhitektonsku plastiku. Ornamentalni motivi sa studeničkih mermernih portala pojavljuje se u Miroslavljevom jevanđelju. Ono sadrzi 296 minijatura crtanih perom, a zatim bojenih četkicom i ukrašenih zlatom. Ukrasni inicijali  zauzimaju 8-12 redova teksta, čija struktura od geometrijskih prepleta, razlistalih grana, životinjskih i ljudskih figura čini fantastične likovne celine.  Inicijali i minijature većinom imaju dekorativnu funkciju dok na pojedinim mestima predstavljaju i ilustraciju događaja ili ličnosti o kojoj se govori u tekstu.

Srednjevekovni Srbi, na granici prelamanja vizantijskih i romanskih kulturni uticaja, uneli su nov duh  nadograđujući arhaične elemente nMiro 2 (Mobile)ovim romanskim i orjentalnim. Ornamentika Miroslavljevog jevanđelja reprezentuje romanski uticaj. Minijature iz XII veka pokazuju i kako su izgledali počeci slikarstva kod Srba. U prikazima se ne javlja plastičnost oblika, prostorna dubina, svetlost i senka.  Prvi naslikani jevanđelisti u srpskom minijaturnom slikarstvu se nalaze upravo u Miroslavljevom jevanđelju, a prikazani su u zastavici na početku knjige. Inicijali ovog rukopisa postali su prototip za ceo jedan tok minijaturnog slikarstva u Srbiji i Bosni od XIII-XV veka.

Značajno je spomenuti da ovo delo pokazuje da je srpska recenzija staroslovenskog jezika morala biti izvršena davno pre kraja XII veka, jer ovaj spomenik govori o postojanju bogate prethodne književne trdicije, koja je morala nastati prepisivanjem i prenošenjem značajnih vizantijskih književnih dela od  IX veka, poduhvatom koji su započeli Ćirilo i Metodije.

Upustiti se u poduhvat ponovnog prepisa jedna ovakve knjige, uz svu svest o njenom značaju za kulturu jednog naroda, uz sav trud da se ona prenese savremenom čoveku u svoj svojoj raskoši i sprovesti to delo do kraja, govori i o izuzetnoj umetničkoj i ličnoj hrabrosti autora Svetozara Pajića.

Do 31. maja i kraja Majske izložbe, u Muzeju primenjenih umetnosti posetioci mogu videti  prepis danas nedostajuće stranice Miroslavljevog jevanđelja, koju je 1845/46 godine Porfirije Uspenski, ruski arhimandrit, istrgnuo iz rukopisa i preneo iz manastira Hilandara u Rusiju gde se i danas čuva u Javnoj biblioteci Saltikov-Ščedrin u Petrogradu.

Preuzeto sa sajta;

http://www.restart.rs

Možete pogledati galeriju radova :