0
октобар 25, 2015 Поставио/ла Milan Pajic у Вести

НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО

УЛУПУДС Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије Теразије 26/II, 11000 Београд тел: 2688-721, е-mail: ulupuds@beotel.net , admin@ulupuds.or g.rs , http://www.ulupuds.org.rs 30. IX 2015. године

Скупштина Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије одржана је у недељу, 27. септембра 2015. године са почетком у 12.00 сати у Свечаној сали у згради Градске општине Стари град, Македонска бр. 42, Београд. Скупштину је успешно водио председник Удружења мр Владимир Ловрић, архитекта. Између осталих тачака дневног реда, усвојени су Правилник о пријему у чланство УЛУПУДС-а, финансијски извештај и извештаји о раду органа Удружења у протекле две године. Извршена је верификација нових чланова УЛУПУДС-а примљених 2013, 2014. и 2015. године.

Потписивана је петиција којом се од надлежних градских органа, у име самосталних уметника са пребивалиштем на територији града Београда, захтева отпис свих дуговања, како камата тако и главних дуговања насталих приписом камате, обрачунатих од стране општинских пореских управа, на име доцње приликом уплате аконтација за доприносе за ПИО и здравствено осигурање самосталних уметника, на дан 31.12.2015. године.

На Скупштни су изабрани нови чланови органа и тела Удружења.

Управни одбор: Бојан Ковачевић, Секција за теорију, критику и историју примењене уметности, Ђорђе Алфиревић, Архитектонска секција, Лидија Јовановић,ТИСО, Татјана Радишић, Секција сценографије и костимографије, Драган Павловић, Секција уметничке фотографије, Надежда Ђукановић Пантелић, Секција за уметност и дизајн керамике и стакла, Небојша Савовић Нес, Вајарска секција, Оливера Штрбац, Сликарско графичка секција, Богдан Максимовић, Дизајн секција.

Уметнички савет: Александра Мокрањац, Архитектонска секција, Евица Милованов Пенезић, ТИСО, Милица Бајић, Секција сценографије и костимографије, Соња Жугић, Секција уметничке фотографије, Татјана Закић, Секција за уметност и дизајн керамике и стакла, Ђорђе Арнаут, Вајарска секција, Весна Лакићевић Павићевић, Секција за теорију, критику и историју примењене уметности, Давид Вартабедијан, Сликарско графичка секција, Анамарија Вартабедијан, Дизајн секција.

Надзорни одбор: Александра Митровић, Дизајн секција, Снежана Скоко, ТИСО, Александар Деспотовић, Секција уметничке фотографије, Љиљана Радосављевић, Архитектонска секција, Милана Веиновић, Секција за теорију, критику и историју примењене уметности.

Суд части: Предраг Кончар, Дизајн секција, Рајко Каришић, Секција уметничке фотографије, Вишња Тинтор, Архитектонска секција, Слободан Ивков, Секција за теорију, критику и историју примењене уметности, Мирјана Лехнер, Сликарско графичка секција.

Председница Уметничког савета Вукица Микача, уметнички фотограф, уручилиа је награде Удружења за 2013. и 2014. годину.

НАГРАДЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО УЛУПУДС –а

МИРЈАНА ЛЕХНЕР, сликарско графичка секција, МИЛЕНКО ЈЕРЕМИЋ, секција костимографије и сценографије, ВЛАДИМИР ЛОВРИЋ, архитектонска секција, КАТАРИНА БОСНИЋ, архитектонска секција

ВЕЛИКА НАГРАДА СРБИЈЕ ЗА ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

ЉУБИНКО КОЖУЛ, за репрезентативну фотомонографију ФОТОГРАФИЈА И ТЕЛЕВИЗИЈА

ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ УЛУПУДС- а

АЛЕКСАНДРА МОКРАЊАЦ, архитектонска секција, ДРАГАНА СТЕВАНОВИЋ и ОЛИВЕР СТАНКОВИЋ, архитектонска секција, БОРЈАНА ШУВАКОВИЋ, архитектонска секција, МИЛЕНА ВУЧКОВИЋ, дизајн секција, САЊА ЈОВОВИЋ, дизајн секција, СВЕТЛАНА МЛАДЕНОВИЋ, дизајн секција, ЛИДИЈА ЈОВАНОВИЋ, тисо, ЗВОНКО МАРКОВИЋ, тисо, ВАСИЛИЈЕ КОВАЧЕВ, тисо, АЛЕКСАНДАР ДЕНИЋ, секција сценографије и костимографије, СВЕТЛАНА ЦВИЈАНОВИЋ, секција сценографије и костимографије, СВЕТЛАНА ЈОВИЧИЋ, секција историје уметности, СЛОБОДАН ИВКОВ, секција историје уметности, ЗОЈА БОЈИЋ, секција историје уметности, ХАНА ОВЕСНИ, вајарска секција, ЖЕЉКА МОМИРОВ, вајарска секција, МИХАИЛО СТОШОВИЋ, вајарска секција, ИВАН АЛБРЕХТ, керамичка секција, БИЉАНА РАКИЋ, керамичка секција, ИВАНА РАЦКОВ, керамичка секција, СТАНКО КОСТИЋ, фото секција, ГОРДАНА ХАЈИНОВИЋ, фото секција, ИВАН ГРЛИЋ, фото секција, АЛЕКСАНДАР БЛАТНИК, сликарско графичка секција, МИЛОМИРКА ПЕТРОВИЋ ЂОКИЋ, сликарско графичка секција

НАГРАДА ЗА ДОПРИНОС И УМЕТНИЧКО АНГАЖОВАЊЕ У УЛУПУДС-у

ЉИЉАНА ИЛИЋ РАДОВАНОВИЋ, ЕВИЦА МИЛОВАНОВ ПЕНЕЗИЋ, ИГОР АЋИМОВИЋ, ВУКИЦА МИКАЧА, ЉУБИША ТЕШИЋ, ЉУБИЦА ЈЕЛИСАВАЦ КАТИЋ , РАНЧИЋ ЉУБИЦА

НАГРАДА ЗА ДОПРИНОС У РАДУ УДРУЖЕЊА

КОНСТАНТИН Т ПЕТРОВИЋ, РАДА АЏИЋ,  МАЈА ШКАЉАЦ СТАНОШЕВИЋ, ЗОРИЦА ЂЕРМАНОВ, ДРАГАНА КНЕЖЕВИЋ, СОЊА ЗУЛЕВИЋ, СНЕЖАНА МИХАИЛОВ ИЋ, АНЂЕЛКА ГРЧИЋ

НАГРАДЕ ЗА 2014. ГОДИНУ20151019_114538 (Mobile)

НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО

1. ДР НИКОЛА ЦЕКИЋ, дизајн секција

2. СВЕТОЗАР ПАЈИЋ ДИЈАК, сликарско графичка секција

3. ВЕРА СТАНАРЧЕВИЋ, вајарска секција

4. СЛОБОДАН МАЛДИНИ, архитектонска секција

5. ДРАГАНА СТЕВАНОВИЋ, архитектонска секција

6. ОЛИВЕР СТАНКОВИЋ, архитектонска секција

ВЕЛИКА НАГРАДА СРБИЈЕ ЗА ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

МАЈА МИРКОВИЋ, за дизајн костима у филму НИЧИЈЕ ДЕТЕ

ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ УЛУПУДС-а

ЉУБИЦА РАНЧИЋ ГЛИШИЋ,дизајн секција, СНЕЖАНА БЕКРИЋ,сликарско графичка секција, ДАВИД ВАРТАБЕДИЈАН, сликарско графичка секција, БОЈАН БИКИЋ, сликарско графичка секција, МАЈА ГЕЦИЋ, тисо, СНЕЖАНА ПЕШИЋ РАНЧИЋ, тисо, ЗЛАТКО ЦВЕТКОВИЋ, тисо, МИЛИЦА БАЈИЋ ЂУРОВ, секција сценографије и костимографије, ТАТЈАНА РАДИШИЋ,секција сценографије и костимографије,. ЈЕЛЕНА СТОКУЋА,секција сценографије и костимографије, ВЕСНА МИЛОСАВЉЕВИЋ, секција историје еметности, МИРОЉУБ МАРЈАНОВИЋ, секција историје еметности, БОЈАН КОВАЧЕВИЋ, секција историје уметности, МАРИНА СТОЈАНОВИЋ, вајарска секција, НАТАША ВАСИЛИЋ, керамичка секција, САЊА СРЕМАЦ , керамичка секција, ЛАНА ТИКВЕША, керамичка секција, СОЊА ЖУГИЋ, фото секција, БОРЈАНА ШУВАКОВИЋ, архитектонска секција, ПАВЛЕ ВАСЕВ, архитектонска секција

НАГРАДА ЗА ДОПРИНОС У РАДУ УДРУЖЕЊА И УМЕТНИЧКО АНГАЖОВАЊЕ

ВЕСНА МИЛАНОВИЋ

На сајту Удружења www.ulupuds.org.rs, може се погледати материјал за Скупштину са извештајима, и осталим подацима.

За УЛУПУДС Константин Петровић, ист.ум. координатор Стручне службе УЛУПУДС-а

Click to share thisClick to share this